Dlaczego warto rozmawiać z windykatorem?

Chociaż windykator reprezentuje interesy wierzyciela, to dłużnik nie powinien go unikać. Trzeba pamiętać, że od długów się nie ucieknie, nie zostaną one nam też darowane. Wierzyciel chce odzyskać swoją należność, a rozmowa osoby zadłużonej z windykatorem pozwoli uzgodnić korzystne dla obu stron warunki spłaty.

Interes wierzyciela

Wierzyciel rozpoczyna współpracę z windykatorem wtedy, gdy samodzielnie nie udało mu się odzyskać należności. Zdarza się również, że kieruje sprawę do profesjonalistów, bo nie ma czasu ani potrzebnych umiejętności, by odzyskać swoje należności.

Każdy dłużnik powinien wiedzieć, że wierzycielowi zależy na odzyskaniu swojej własności. Najczęściej jest skłonny do negocjacji, a tym samym pójścia na kompromis. Chodzi przecież o sprawne działanie, w ramach którego należność jak najszybciej zostanie zwrócona.

Interes dłużnika

Dla każdego dłużnika hasło „chcę spłacić zadłużenie” powinno być celem do realizacji w jak najkrótszym czasie. Dla Polaków niespłacone zobowiązania nadal są wielkim powodem do wstydu. Posiadając długi, czujemy również ogromny dyskomfort psychiczny i presję.

Dłużnik powinien dążyć do ustalenia jak najkorzystniejszych warunków spłaty należności. Współpraca z wierzycielem i reprezentującym go windykatorem pomoże ustalić terminarz dogodnych rat. Okazuje się, że dłużnik nie musi spłacać długu w jednej transzy. Co więcej, może ustalić dodatkowe warunki, na przykład te o zaprzestaniu naliczania karnych odsetek pod warunkiem terminowej płatności rat.

Co może windykator?

Dziś priorytetem branży windykacyjnej, czy też branży zarządzania wierzytelnościami, jest dążenie do realizacji działań w zakresie windykacji polubownej. To te, które skłaniają dłużnika do dobrowolnej spłaty zaległego zobowiązania. Windykator wysyła zawiadomienia o konieczności zapłaty, telefonuje albo przeprowadza za zgodą dłużnika rozmowę bezpośrednią.

Windykator zawsze działa zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Doprowadza do porozumienia obu stron. Co więcej, współpraca z windykatorem chroni dłużnika przed skierowaniem sprawy do sądu. Jeżeli sąd wyda nakaz natychmiastowej spłaty zadłużenia, do akcji wkroczy komornik. Wtedy koszty postępowania wzrosną.

Podsumowanie

Należy mieć na uwadze, że windykator nie jest wrogiem dłużnika. Chociaż działa na zlecenie wierzyciela, nie oznacza, że nie kieruje się dobrem osoby zadłużonej. Ustalane warunki spłaty i kompromisy, na jakie godzi się zarówno dłużnik, jak i wierzyciel pozwalają na uregulowanie przeterminowanego zobowiązania.

Windykator pomoże również dłużnikowi spłacić zobowiązanie na korzystnych dla niego warunkach. Priorytetem jest zachowanie odpowiedniej kondycji finansowej dłużnika.