Kursy dla zaawansowanych – język angielski w Częstochowie

board-413157_640Większość materiałów, dotyczących angielskiego, które znajdziemy w internecie, odnosi się jedynie do podstawowego poziomu znajomości tegoż języka. Automatycznie zakładamy, że większość z nas ma z nim problem. Co jednak w przypadku, gdy swobodnie posługujemy się językiem angielskim, potrafimy bez przeszkód porozumieć się z obcokrajowcem, a mimo tego ciągle chcielibyśmy więcej? Na szczęście i dla takich osób znajdziemy odpowiednie kursy np. w Częstochowie.

Powyżej standardowego poziomu B2 mamy do wyboru dwa ciekawe kursy:

Direct Advanced

Jest kursem utrzymanym w konwencji metody bezpośredniej, przeznaczonym dla tych, którzy pragną osiągnąć poziom CAE, bez konieczności zdawania certyfikatu. Tutaj stawia się przede wszystkim na konwersację, wzbogacanie słownictwa, trudniejsze aspekty gramatyczne, czy transkrypcję fonetyczną nowych słów oraz wyrażeń. Zaawansowany uczeń zapoznaje się także z czasownikami fazowymi oraz idiomami.

Direct Bussines

To również kurs korzystający z metody bezpośredniej, przeznaczony dla osób zainteresowanych tematami takimi jak: promocja i reklama, marketing i zarządzanie, public relations, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja i konkurencyjność na rynku, struktury organizacyjne firm, strategia planowania oraz procesy podejmowania decyzji, finanse, terminologia bankowa, obsługa kredytów, akcje oraz wiele innych. Kurs ten oferuje zapoznanie kursanta ze słownictwem branżowym oraz idiomami, których używa się w świecie biznesu.

Jak widać rynek ofert kursów języków obcych, otwiera się coraz bardziej na zróżnicowanego klienta.