Tłumaczenia przysięgłe – w jakim celu się je stosuje?

glasses-143762_1280Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego tzn. powinien cieszyć się dużym zaufaniem ludzi lub instytucji, dla których realizuje swoje usługi. Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004r o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna spełniająca podstawowe kryteria: musi posiadać obywatelstwo polskie, znać język polski, mieć  tytuł magistra, zdać z wynikiem pozytywnym egzamin potocznie nazywanym “egzaminem na tłumacza przysięgłego” oraz nie być karanym.

Wszystkie te wymogi spełnia biuro tłumaczeń w Poznaniu. Firma ta powstała ponad 10 lat temu i do dzisiaj stanowi zgrany zespół tłumaczy, którzy zajmują się między innymi tłumaczeniami przysięgłymi.

Tłumacz przysięgły specjalizuje się w oficjalnym poświadczeniu zgodności przekładu z oryginałem, a także uwierzytelnia wszelkie odpisy urzędowe. Wykonuje on również poświadczenia tłumaczeń wykonanych przez inne osoby. W swojej pracy używa on do takich poświadczeń specjalnej pieczęci, która zawiera jego imię i nazwisko oraz język w zakresie, którego ma uprawnienia do wykonywania tłumaczeń. Najczęściej tłumaczymy wszelkiego typu umowy kupna-sprzedaży, pisma procesowe, zaświadczenia np. o niekaralności, akty urodzenia, testamenty, świadectwa szkolne i dyplomy szkół wyższych. Tłumaczenia przysięgłe oprócz pisemnych mogą być również ustne.

Trafiając do biura tłumaczeń w Poznaniu masz pewność rzetelnie wykonanej usługi. Wszelkie informacje, które zostały im przekazane mają charakter poufny i nie będą nikomu dalej przekazywane. Wybierając u nich usługę tłumaczenia masz pewność, że zlecenie będzie zrealizowane terminowo, a cena nie będzie wygórowana.