Tłumaczenie odpisu zupełnego aktów małżeństwa/urodzenia z francuskiego na polski. W jakim celu?

office-594132_1280Dlaczego tłumaczenie francuskich odpisów aktów małżeństwa i urodzenia jest takie ważne?

Pierwsza konieczność tłumaczenia pełnego odpisu aktu małżeństwa przydarza się w momencie zawarcia ślubu pary obywateli lub jednego obywatela polski na terenie Francji. Wtedy to obywatel Polski ma powinność zarejestrowania w polskich księgach stanu cywilnego swojego związku. Rejestracja małżeństwa przydaje się także w szczególności, gdy zachodzi potrzeba rozwodu, a tym bardziej, jeśli obywatel Polski chce zawrzeć kolejny akt ślubu. Wtedy to konieczne jest tłumaczenie francuskiego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, by przekazać je do rejestracji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Biuro tłumaczeń Poznań zajmuje się tłumaczeniem przysięgłym dokumentów.

Tłumaczenie aktu małżeństwa lub urodzenia staje się konieczne również przy rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego dziecka urodzonego we Francji. Jeśli ślub zawierany był przez rodziców na terenie Francji, to są zobowiązaniu dołączyć do dokumentu urodzenia dziecka, swój akt zawarcia małżeństwa. Dzieci urodzone w tamtym państwie, których rodzice są polakami i zawarli ślub na terenie Polski muszą dostarczyć do urzędu tylko przetłumaczony akt urodzenia dziecka. Konieczność zatwierdzenia tych wszystkich dokumentów owocuje brakiem późniejszych problemów przy wyrabianiu zagubionych dokumentów lub wyrabianiu nowych metryk dla dziecka – na przykład paszportów i innych. Biuro tłumaczeń Poznań oferuje tłumaczenia dokumentów, a także tekstów w największej gamie specjalności, we wszystkich językach krajów europejskich.